Razem w ramach ochrony środowiska

Czy wiesz, że do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz posiadanie stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

Komornik Krotoszyn

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Agnieszka Brzezińska-Juskowiak
Kancelaria nr IV w Krotoszynie.
Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałeku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Przyjęcia interesantów odbywaja się we wtorki w godz. 11.00 - 15.00.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie które spowodowało, iż Kancelaria komornicza jest w pełni przygotowana do obsługiwania dużej ilości wniosków egzekucyjnych, a także terminowego podejmowania czynności w prowadzonych postępowaniach.

Informujemy, że w naszej Kancelarii komorniczej w Krotoszynie wdrożony jest elektroniczny dostęp do baz danych:


  •     Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  •     Systemu informacji o rachunkach bankowych (OGNIWO)
  •     Systemu Ewidencji Ludności PESEL (PESEL-NET)
  •     Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
  •     Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG
  •     Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w terminach 1 – 3 dni.

Komornik Krotoszyn może prowadzić postępowanie egzekucyjne, gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy - tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Najczęściej będzie to wyrok bądź sądowy nakaz zapłaty. Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie długu, podlega jednak pewnym ograniczeniom, by dłużnik nie został pozbawiony całkowicie środków na swoje utrzymanie.